Добавяне на онлайн магазин

Информация за потребител

Информация за онлайн магазин

Правила за добавяне на ОНЛАЙН МАГАЗИН

С отбелязването на съгласието си с тези Правила всяко лице, което попълва формата декларира, че е запознат с тях и ще ги спазва при добавяне на сайт в www.onlainmagazini.bg.

Права за добавяне на сайт

Единствено сайтове, работещи като електронни магазини могат да бъдат предлагани за добавяне. Всички предложени сайтове, които не извършват продажба на стоки или услуги няма да бъда одобрявани и информацията за тях ще бъде изтривана, без да се уведомяват подателите им.

Право да предложат сайт за добавяне имат единствено собствениците на съответния сайт или упълномощени от тях лица.

С отбелязването на съгласието си с тези Правила, лицето, което предлага сайт декларира, че е негов собственик или е упълномощено от собственика на сайта лице.

Ние не разследваме истинността на декларираното и не носим отговорност за възникнали злоупотреби при добавяне на сайт.

Основни правила при попълване на формата

Забранява се използването на нецензурни изрази и такива в разрез с добрия тон и етичните норми на обществото. Не се допуска публикуване на текстове с лъжливо съдържание, както и на текстове с рекламна насоченост.

Забранява се използването на главни букви в текстовете, освен в началото на изреченията. Забранява се използването на латински символи в описателните текстове. Забранява се използването на други символи, освен букви на кирилица и латиница, цифри и основни препинателни знаци.

Попълнената информация трябва да отговаря на истината и да не заблуждава потребителите на сайта.

Попълване на формата за добавяне на сайт

Всички полета, отбелязани с * са задължителни за попълване.

-- Вашето име няма да бъде видимо в информацията за сайта. Вашето име ще бъде видимо за потребителите единствено като автор на публикуваното мнение, ако публикувате мнение от името на сайта.

-- Имейлът Ви няма да бъде видим за потребителите. Посоченият e-mail може да бъде използван при нужда за връзка с Вас. След регистрацията на сайта Имейлът ще бъде използван за вход във Вашия личен администраторски панел. С един e-mail може да бъде регистриран само един сайт!
За да можем да удостоверим собствеността Ви върху предложеният от Вас онлайн магазин, задължително условие е имейла, който ще посочите в заявката да е свързан с онлайн магазина.
За целта посоченият e-mail трябва да е:
- E-mail с разширение URL адреса на онлайн магазина, например: email@onlineshop.com.
или
- E-mail, които е обявен в онлайн магазина, например e-mail за контакт.
Въвеждането на e-mail, които НЕ може да бъде свързан с онлайн магазинъа по един от тези два начина ще доведе до отказ от публикуване на онлайн магазин!
ВНИМАНИЕ: След попълване и изпращане на заявката, на посочения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратен линк за потвърждение. Моля, въведете e-mail до който Вие или упълномощени от Вас лица имате достъп, за да можете да потвърдите изпратената информация!

-- Паролата трябва да е с дължина от 4 до 12 символа и може да съдържа букви на латиница или цифри. След регистрацията на сайта паролата ще бъде използвана за вход във Вашия личен администраторски панел.

-- Името на сайта е задължително за попълване. То може да е на латиница или кирилица. Моля, изпишете името на сайта така както то е познато или искате да е познато на клиентите на сайта. Максимална дължина 100 символа.

-- URL адреса на сайта трябва да е уеб адреса на началната страница на сайта.

-- Категориите стоки, които сайта предлага може да са една или повече. Моля, отбележете категории стоки, които сайтът ви наистина предлага. Ако не срещате подходящята категория стоки, моля обърнете се към нас с предложение за нова категория.

-- Логото трябва да е формат JPEG/JPG и да е с размери дължина/височина - 2/1, например 200/100 пиксела.

-- Основната информация за сайта е задължителна за попълване. Тук можете да напишете разширена информация за Вашия сайт, която да привлече клиенти към него. Основната информация за сайта трябва да има минимална дължина от 256 символа.

-- Предлаганите стоки можете да категоризирате по Ваша преценка и да се различават от категориите стоки, които сте отбелязали. Моля, изписвайте всеки вид предлагани стоки на нов ред.

-- Предлаганите марки можете да изброите по Ваша преценка. Моля, изписвайте всяка марка на нов ред.

-- Начините на плащане не са задължителни за попълване. Моля, изписвайте всеки начин на плащане на нов ред.

-- Методите и цените за доставка не са задължителни за попълване. Моля, изписвайте всеки метод или цена за доствака на нов ред.

Публикуване и потвърждаване на сайт

След като попълните формата за добавяне на сайт, на посоченият e-mail ще Ви бъде изпратено писмо с линк за потвърждение. Моля, влезте в посочения от вас e-mail и потвърдете въведеният от Вас сайт.

Одобрение на сайтове от администратор

След добавяне на сайт и неговото потвърждаване, нашите администратори ще го прегледат и в случай на нужда имат право да го редактират по тяхна преценка. Редакцията на добавен сайт няма да бъде правена с цел промяна на информацията в него, а единствено с цел по-добро оформление на текста.

След добавяне и потвърждаване на нов сайт и след преглед и одобрение от администратор, новият сайт ще бъде активиран и става видим за потребителите. Администраторите на сайта имат право да НЕ одобрят всеки един предложен сайт, ако попълнената информация не отговаря на Правилата за добавяне на сайтове. В такъв случай сайтът ще бъде изтрит без ангажимент на администратора да информира подателят му.

Администрация на добавен сайт

След като сайтът бъде добавен и одобрен от администраторите ни, с попълнените e-mail и парола ще имате достъп до Ваш личен администраторски панел, чрез който ще имате възможност да редактирате информацията за Вашия сайт, както и да публикувате мнения от името на сайта.

От Вашия администраторски панел ще можете също така да заявите Платена регистрация в сайта.

Всяка промяна в публикуваната информация, която се извършва през администраторския панел ще бъде преглеждана и одобрявана от нашите администратори, преди да се публикува в сайта.

Отговорност за публикувана информация

За истинноста и достоверността на публикуваната информация при добавяне на сайт отговорност носи Лицето, което предлага сайт за добавяне. Нашите администратори НЕ носят отговорност за причинени вреди или накърнени интереси в резултат на добавяне на сайт.

Политика за лични данни

Посочените във формата имейли, имена и пароли няма да бъдат публикувани към информацията за добавения сайт и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Администраторите на сайта могат да предоставят имейлите на авторите единствено по разпореждане на съдебните органи на страната. На посочените имейли за контакт могат да бъдат изпращани непоискани съобщения от сайта, във връзка с различни промоционални или рекламни дейности.