Общи условия и правила за ползване на уебсайта

Относно www.onlainmagazini.bg

www.onlainmagazini.bg е каталог на действащите онлайн магазини в България. Сайтът има за цел да предложи пълен списък със сайтове, работещи като електронни магазини на територията на България.

В www.onlainmagazini.bg не се правят каквито и да е класации. Целта на сайта е да дадем най-точната и пълна информация за всички действащи електронни магазини в България, за да помогнем на потребителите в търсенето на онлайн магазин и да направим пазаруването им по-лесно и по-успешно!


Добавяне на онлайн магазин от наш администратор

Администраторите ни добавят непрекъснато нови онлайн магазини в сайта, за да можем да го направим максимално изчерпателен и полезен.

Източник на информацията за всеки онлайн магазин, представена в www.onlainmagazini.bg от нашите администратори е единствено уебсайта на съответния онлайн магазин. Ние не ползваме информация от други източници и не добавяме информация от себе си.


Добавяне на онлайн магазин от собственикът му

Всеки собственик на онлайн магазин може да го добави в сайта www.onlainmagazini.bg и по този начин да увеличи неговата популярност. Условията за добавяне на онлайн магазин са:

1. Сайтът който се предлага за добавяне да извършва дейност като онлайн магазин.

2. Лицето, което предлага онлайн магазина за добавяне да докаже своята собственост върху него.

Повече информация за добавянето на онлайн магазин ще откриете на страницата ДОБАВИ МАГАЗИН.


Заявка за администриране на съществуващ онлайн магазин

Всеки собственик на онлайн магазин, който вече присъства в сайта www.onlainmagazini.bg и се администрира от нас, може да заяви своето желание да поеме аминистрацията на онлайн магазина. Това става чрез подаване на заявка за администрация.

За да бъде одобрена заявката за администрация подателят трябва да докаже собствеността си върху онлайн магазина. Ако това е налице, администрирането на онлайн магазина се прехвърля на собственикът му.

Повече информация за заявката за администрация ще откриете на страницата ЗАЯВКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН.


Администриране на онлайн магазин

След като собственик на онлайн магазин го добави в сайта www.onlainmagazini.bg или получи правата за неговото администриране, той има достъп до свой потребителски панел, чрез който може да администрира онлайн магазинът си.

Чрез администраторският панел потребителят може да редактира както информацията за онлайн магазина, така и потребителският си профил.

Всяка редакция ще бъде преглеждана и одобрявана от нашите администратори.


Публикуване на мнения

В www.onlainmagazini.bg всеки потребител може да даде своето мнение и оценка за всеки онлайн магазин за да помогне на другите потребители при тяхното пазаруване!

За съдържанието на публикуваните мнения отговорност носят единствено и изцяло техните автори. Администраторите на сайта не публикуват мнения и не носят отговорност за причинени вреди или накърнени интереси в резултат на публикувани в сайта мнение на потребители.